055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
25.01.2018

Koniec
25.01.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
18 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
 
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie