055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
05.02.2018

Koniec
09.03.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Mgr. Erika Struňáková
0911 653 452
strunakova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Cieľom základnej odbornej prípravy je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon funkcie technika požiarnej ochrany a pripraviť absolventov na plnenie úloh vyplývajúcich z § 9 odseku 2 zákona č. 314/2001 Z.z.

Prezenčná forma:
1. Sústredenie 05.02.2018 – 09.02.2018
2. Sústredenie 19.02.2018 – 23.02.2018
3. Sústredenie 05.03.2018 – 09.03.2018
 
315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie