055 / 720 16 10
OZNAMY

Novinka - Judikáty

Jedinečná zbierka súdnych rozhodnutí zameraných na pracovné úrazy a oblasť BOZP na našom portáli E-BTS.
Na našom informačnom portáli E-BTS Vám prinášame jedinečnú zbierku judikátov tematicky zameraných na oblasť BOZP. Dočítate sa v nich napríklad, ako rozhodli súdy v sporoch o:
  • určenie pracovného úrazu,
  • priznanie úrazovej renty, 
  • stanovenie rozsahu zodpovednosti zamestnávateľa za vznik smrteľného pracovného úrazu,
  • určenie oprávnenosti uloženia pokuty za porušenie povinností zamestnávateľa a podobne.
Judikáty Vám tiež napovedia, či infarkt na pracovisku môže byť pracovným úrazom, alebo či sa zamestnanec považuje za preukázateľne oboznámeného, ak podpísal dokument, ale oboznámenie nebolo fyzicky vykonané.

Prístup do časti Judikáty získava automaticky každý klient, ktorý má predplatený prístup do ktorejkoľvek z predpisových sekcií:
Ak ešte nie ste našim klientom a radi by ste získali prístup na náš informačný portál E-BTS, vyplňte prosím objednávku:
 
pridané: 10.08.2017

Najnovšie oznamy

  Seminár k novele zákona o odpadoch dňa 12.12.2017
08.11.2017

Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia

Zobraziť viac 
  Seminár 11.12.2017 v Košiciach
27.10.2017
Právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce na podmienky zamestnávania  zamestnancov krajín EÚ a iných krajín z pohľadu BOZP
 
Zobraziť viac 
  Seminár
19.09.2017
Ochrana zdravia pri práci v novej legislatívnej úprave od 1.12.2017
Výklad zásadných zmien, ktoré prinesie novela zákona č. 355/2007 Z.Z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

BRATISLAVA 4.12.2017 (info) »
Zobraziť viac 
  Novinka - Judikáty
10.08.2017
Jedinečná zbierka súdnych rozhodnutí zameraných na pracovné úrazy a oblasť BOZP na našom portáli E-BTS.
Zobraziť viac