mapa česko, slovensko

Informácia týkajúca sa poskytovania bezpečnostnotechnickej služby, výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, výkonu odborných prehliadok, odborných skúšok a lekárskych prehliadok:

 • výkon úradných skúšok, odborných prehliadok a skúšok a opráv VTZ sa môže vykonávať pri dodržaní zásad na ochranu pred ochorením COVID-19,
 • bezpečnostnotechnické služby je možné vykonávať za predpokladu dodržania zásad na ochranu pred ochorením COVID-19,
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce môže byť realizovaná dištančnou formou, najmä prostredníctvom e-learningu, ktorý však musí byť schválený NIP vo vzorovom projekte vzdelávania. Celé znenie stanoviska Národného inšpektorátu práce nájdete >>tu<<.
 • odborné školenia, lehoty periodických lekárskych prehliadok neplynú od času mimoriadneho stavu od 12.03.2020. Celé znenie stanoviska Národného inšpektorátu práce k tejto oblasti nájdete >>tu<<.

Aktuálne informácie ku koronavírusu nájdete na týchto webových sídlach:


Národný inšpektorát práce:
Národný inšpektorát práce

Ministerstvo zdravotníctva SR:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Úrad verejného zdravotníctva SR:
Úrad verejného zdravot. SR
Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19:
COVID-19

Čo s použitým rúškom či respirátorom?

BE-SOFT, a.s. vznikla v roku 1999 na Slovensku a v roku 2019 rozšírila svoje pôsobenie do Českej republiky pod názvom BE-SOFT SERVICES CZ a.s.
Bilanciou našeho pôsobenia je stabilné a popredné miesto na trhu, neustále se rozširujúca základňa predovšetkým veľkých sieťových klientov a odborné skúsenosti v oblasti nášho pôsobenia.

Naše služby

Naše produkty

Pôsobíme na celom území Slovenskej a Českej republiky

Sídlo spoločnosti

Krakovská 23, Košice
055 / 720 16 10
besoft@besoft.sk

Vzdelávacie centrá

Košice
Krakovská 23
055 / 720 16 14
skolenia@besoft.sk
Bratislava
Astrová 2/A
0911 650 622
skolenia@besoft.sk
mapa slovensko, česko

Pobočky

 • Košice
 • Praha
 • Bratislava
 • Dolný Kubín
 • Humenné
 • Komárno
 • Kysucké nové Mesto
 • Levice
 • Lučenec
 • Martin
 • Nitra
 • Poprad
 • Prešov
 • Rožňava
 • Senica
 • Snina
 • Stará Ľubovňa
 • Topoľčany
 • Trenčín
 • Trnava
 • Zvolen
 • Žiar nad Hronom
 • Žilina