E-LEARNING DEMO

Prostredníctvom demoverzie kurzu Vám ponúkame možnosť absolvovať skrátené školenie a zoznámiť sa s prostredím kurzov, spôsobom ich spracovania a ostatnými funkciami. Demoverzia je Vám k dispozícii na stránke www.elearning.besoft.sk, po zvolení tlačidla „DEMO“.

Pre vstup do demoverzie kurzu je potrebné najprv vyplniť vstupné údaje.Vyskúšať DEMO E-learning