055 / 720 16 10
REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (VTZ)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia. vyňaté zo zákona

Zabezpečíme pre Vás výkon odborných skúšok, odborných prehliadok VTZ a revízií elektrických spotrebičov v zmysle platnej legislatívy.

Vykonávane montáže, servis a kontroly stavu bezpečnosti na zariadeniach:

Elektrických

ikona elektrické zariadenie

Plynových

ikona plynové zariadenie

Tlakových

ikona tlakové zariadenie

Zdvíhacích

ikona zdvíhacie zariadenie
Ceny za odborné prehliadky a skúšky sa stanovujú dohodou podľa typu a počtu vyhradených technických zariadení.

mala ikona elektrické zariadenie Elektrické zariadenia

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:

A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

B - objekty s nebezpečenstvom výbuchu

E1.1 - zariadenia s napätím nad 1000 V vrátane bleskozvodov s obmedzením napätia do 52 kV

E.2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

kliešte prestrihnutie drôtu

mala ikona plynové zariadenie Plynové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu:

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

opravár kotla

Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu:

Af - znižovanie tlaku plynu

Ag1 - rozvod plynov

Ag2 - plynovody z nekovových materiálov

Ag3 - acetylénovody

Ah - spotrebu plynov spaľovaním

Bf - znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

Bg1 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane

Bg2 - prípojky z nekovových materiálov

Bg3 - rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa

Bh1 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Bh2 - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW

malá ikona tlakové zariadenie Tlakové zariadenia

Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení v rozsahu:

Aa4 - kotly parné a kvapalinové IV. trieda

Ab1 - tlakové nádoby stabilné IV. trieda

Ab2 - tlakové nádoby stabilné III. trieda

Ba1 - kotly parné a kvapalinové V. trieda

Bb1 - tlakové nádoby stabilné II. trieda

Bb2 - tlakové nádoby stabilné I. trieda

Bd1 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda

Bd2 - potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda

Bezpečnostné zariadenia: Be1 - zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku

tlaková nádoba s ventilmi

mala ikona zdvíhacie zariadenie Zdvíhacie zariadenia

zdvíhacia plošina
Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:

Aa - žeriavy a zdvíhadlá

Ab - pohyblivé pracovné plošiny

Ac - výťahy

Ad - stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby

Af - pohyblivé schody a chodníky

Ag - vleky

Ba - žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg

Bb - žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane

Bd - zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi

Be - zdvíhacie rampy, plošiny a čelá

Bf - vrátky

Bg - stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb

Bh - zvislé posuvné brány

Bi - zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena