Každý, kto sa prestane učiť, je starý, či má 20 alebo 80 rokov. Každý, kto sa stále učí, ostáva mladý. Je najlepšie v živote zostať mladý. Henry Ford

Vyberte si z našej širokej ponuky kurzov a školení, ktoré zabezpečujú tí najkvalifikovanejší lektori.

Zoznam ponúkaných kurzov a školení

Nevybrali ste si z organizovaných kurzov a školení v Košiciach, alebo v Bratislave?
Po dohode Vám zabezpečíme kurz / školenie z nižšie uvedeného zoznamu. V prípade záujmu prosím vyplňte Nezáväznú objednávku, alebo nás kontaktujte e-mailom, prípadne telefonicky.

Nezáväzná objednávka školenia
Odborné kurzy o BOZP
Základný kurz bezpečnostných technikov 455,00 € bez DPH
Príprava ku skúškam na ABT 50,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - prezenčnou formou 62,50 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - dištančnou formou (e-learnig) 50,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy o OPP
Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 130,00 € bez DPH
Základná odborná príprava preventivára požiarnej ochrany obce 270,00 € bez DPH
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 315,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce 90,00 € bez DPH
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia
Kurz prvej pomoci 35,00 € bez DPH
Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 60,00 € bez DPH
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení
Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov 45,00 € bez DPH
Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 35,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21 65,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §22 70,00 € bez DPH
Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23 80,00 € bez DPH
Ostatné odborné školenia
Kurz „Lektor“ 170,00 € bez DPH
Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov nad 100 kW 110,00 € bez DPH
Základné školenie odbornej spôsobilosti obsluhy kotlov do 100 kW 70,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov nad 100 kW 45,00 € bez DPH
Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných 70,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy technických zariadení plynových 45,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov 45,00 € bez DPH
Práca s veľmi toxickými látkami a toxickými látkami 60,00 € bez DPH
Aktualizačná odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami 60,00 € bez DPH
BALÍK č.1 - Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany 829,00 € bez DPH
BALÍK č.3: Základný kurz bezpečnostných technikov + Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany + kurz LEKTOR 999,00 € bez DPH
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP