ARCHÍV OZNAMOV
  Darujte kurz prvej pomoci v cene 33 € s DPH.
09.11.2018
Zachrániť ľudský život je po počatí života ten najúžasnejší čin.
(G. Washington)
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
v Košiciach  4.3. - 5.4.2019
Zobraziť viac 
  kvalifikačný kurz
22.07.2018
Základný kurz bezpečnostných technikov
v Bratislave 20.5. - 20.6.2019
v Košiciach 25.2. - 27.3.2019
Zobraziť viac 
  kurz
15.07.2018
AOP  bezpečnostných technikov a ABT
v Bratislave  9.- 10.4.2019
v Košiciach  16.- 17.5.2019
 
Zobraziť viac 
  kurz
15.07.2018
AOP  technikov požiarnej ochrany
v Bratislave   2. -  4.4.2019
v Košiciach   13. - 15.5.2019
 
Zobraziť viac 
  Seminár
15.04.2018

ENVIRONMENTALISTA   KOMPLEXNE - ako sa orientovať vo firme
14.5.2019 v Bratislave

Zobraziť viac 
  AOP E-learningom
09.04.2016
Ako prví na Slovensku Vám prinášame možnosť absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu BT / ABT formou E-learningu.
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
22.10.2018 archívny oznam
Čo má vedieť bezpečnostný technik o vyhradených technických zariadeniach ?
5.12.2018   Je nám ľúto, seminár je už naplnený!
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
16.10.2018 archívny oznam
Aké zmeny v legislatíve OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI
priniesli r. 2017 a r. 2018
6.12.2018
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
19.09.2017 archívny oznam
Bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi - praktické informácie, čo potrebujete vedieť
21.11.2018 hotel PREMIUM
Zobraziť viac 
  Aktuálna informácia
02.03.2017 archívny oznam
Do pripomienkového konania bola pridaná novela zákona č. 355/2007 Z. z. týkajúca sa činnosti PZS.
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
22.12.2016 archívny oznam
Seminár „Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci" v Bratislave
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
22.12.2016 archívny oznam
Kurz pre koordinátorov bezpečnosti "Stavenisko a koordinácia na stavenisku"
Zobraziť viac 
  SEMINÁR
20.11.2016 archívny oznam
Pozývame Vás na seminár  „Právne pohľady zamestnávateľa a inšpekcie práce na zodpovednosť v oblasti BOZP“ ​
Zobraziť viac 
  Seminár v Bratislave
06.10.2016 archívny oznam
Zákon o odpadoch 
povinnosti, vedenie evidencie a  ohlásenia
11.12.2018
Zobraziť viac 
strana 1 / 2