BTS CENNÍK

Cenník modulov softvéru BTS

Jednotlivé moduly softvéru je možné zakúpiť samostatne, alebo v ľubovoľných kombináciách.

Modul Cena licencie 1)
(jednorazový poplatok)
Cena predplatného
ročnej aktualizácie 2)
ikona modulu bozp Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 142,50 €
171,00 € s DPH
86,50 €
103,80 € s DPH
ikona modulu opp Ochrana pred požiarmi 142,50 €
171,00 € s DPH
86,50 €
103,80 € s DPH
ikona modulu žp Životné prostredie 142,50 €
171,00 € s DPH
86,50 €
103,80 € s DPH
ikona modulu co Civilná ochrana 119,50 €
143,40 € s DPH
53,50 €
64,20 € s DPH
ikona modulu riziká Riziká (>> Dostupná nová ONLINE aplikácia <<) 250,00 €
300,00 € s DPH
70,00 €
84,00 € s DPH
ikona modulu oj Organizačné jednotky 189,50 €
227,40 € s DPH
59,50 €
71,40 € s DPH
ikona modulu chemické látky Chemické látky 69,50 €
83,40 € s DPH
29,50 €
35,40 € s DPH
ikona modulu testy bozp Testy BOZP 56,50 €
67,80 € s DPH
26,50 €
31,80 € s DPH
ikona modulu testy bozp Testy BOZP (+Anglická verzia) 86,00 €
103,20 € s DPH
43,00 €
51,60 € s DPH
ikona modulu testy bozp Testy OPP 56,50 €
67,80 € s DPH
26,50 €
31,80 € s DPH
ikona modulu testy bozp Testy CO 56,50 €
67,80 € s DPH
26,50 €
31,80 € s DPH
ikona modulu testy bozp Testy ŽP 56,50 €
67,80 € s DPH
26,50 €
31,80 € s DPH
ikona modulu systém manažérstva bozp Systém manažérstva BOZP 3) 295,50 €
354,60 € s DPH
96,50 €
115,80 € s DPH
ikona modulu odpady Odpady 249,00 €
298,80 € s DPH
119,00 €
142,80 € s DPH

Uvedené ceny modulov a ich aktualizácie sú platné pre 1 licenciu lokálnej verzie.
1) Licenciou sa rozumie inštalácia na jeden počítač / pracovnú stanicu.
2) Ceny aktualizácie sú platné pre klientov, ktorí majú predplatenú aktualizáciu softvéru bez prerušenia, alebo si zakúpili novú licenciu.
Klientom, ktorí prerušili predplatné aktualizácie na obdobie dlhšie ako jeden mesiac, alebo majú zakúpený softvér BTS bez aktualizácie, bude k cene predplatného účtovaná aj pomerná časť predplatného za spätné obdobie.
3) Za účelom možnosti plnohodnotného využitia modulu Systém manažérstva BOZP je potrebné mať zakúpené aj moduly BOZP, Organizačné jednotky, Riziká, Chemické látky a Testy BOZP resp. Balík BOZP.

Cenová ponuka

V prípade záujmu o zakúpenie väčšieho počtu licencií Vám na požiadanie vypracujeme cenovú ponuku presne na mieru Vašej spoločnosti.

Pri zakúpení softvéru BTS s aktualizáciou získate navyše ZDARMA:
 • Jednorazové zaškolenie na prácu so softvérom telefonicky, alebo formou vzdialenej prezentácie (možnosť doobjednania osobného zaškolenia). O bezplatné zaškolenie je možné požiadať do 12 mesiacov od dátumu zakúpenia softvéru BTS.
prasiatko úspora nákladov

Cenovo zvýhodnené balíky

BOZP
Obsahuje moduly:
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Riziká
 • Organizačné jednotky
 • Testy BOZP
 • Chemické látky
cena licencie
560,00 €
672,00 € s DPH
cena ročnej aktualizácie
230,50 €
276,60 € s DPH
ŠPECIÁL
Obsahuje moduly:
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Ochrana pred požiarmi
 • Testy BOZP
 • Testy OPP
 • Riziká
 • Organizačné jednotky
cena licencie
680,00 €
816,00 € s DPH
cena ročnej aktualizácie
299,50 €
359,40 € s DPH
ENVIRO
Obsahuje moduly:
 • Životné prostredie
 • Chemické látky
 • Testy ŽP
 • Odpady
cena licencie
440,00 €
528,00 € s DPH
cena ročnej aktualizácie
225,00 €
270,00 € s DPH