DETAIL AKCIE

Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018
Semináre

Začiatok:
26.03.2019

Koniec
26.03.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
1 deň
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
certifikát
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na kurz pre pracovníkov zodpovedných za budovanie a udržiavanie systémov manažérstva BOZP, pre pracovníkov zodpovedných za výkon interných auditov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s požiadavkami noriem ISO 45001:2018 a ISO 19011:2018.
Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom znalosti o požiadavkách normy ISO 45001:2018 a o základných princípoch systémov manažérstva BOZP. Účastník získa informácie o praktickej aplikácií týchto požiadaviek a postupoch ich overovania formou interných auditov vykonávaných podľa princípov popísaných v norme ISO 19011:2018.
BONUS:
Účastníci dostanú lektorom spracovaný učebný materiál v slovenskom jazyku vysvetľujúci aplikáciu a uplatňovanie normy.
Začiatok: 9:00

110,00 € bez DPH
132,00 € s DPH
Na stiahnutie