DETAIL AKCIE

Príprava na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností - hygienické minimum
Semináre

Začiatok:
17.09.2019

Koniec
17.09.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
3 hodiny
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Peľová
0911 650 107
pelova@besoft.sk
Vydaný doklad
nevydáva sa
Ďalšie informácie

Školenie je určené pre každého kto má záujem pracovať v potravinárstve a potrebuje spĺňať požiadavky RÚVZ. Je určené pre osoby a zamestnancov pracujúcich v potravinárstve, ktorí k výkonu svojej práce potrebujú osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní potravín a pokrmov do obehu. Školenie je určené pre osoby, ktoré nemajú príslušné vzdelanie v zmysle prílohy 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z.. V rámci školenia zabezpečíme aj termín skúšky na príslušnom RÚVZ.

Organizačné pokyny:

Miesto konania školenia: BE – SOFT a.s., Krakovská 23, Košice
Účastnícky poplatok: 40 € bez DPH; 48 € s DPH 20% + 50 € kolok (30 € kolok za vykonanie skúšky a 20 € kolok za vydanie osvedčenia)
Prezentácia: 17.9.2019 od 13,45 hod - 14,00 hod

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH
V cene školenia je zahrnuté: účastnícky poplatok, občerstvenie

Prihláste sa online do 15.9.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a zaslaná na Váš e-mail.

Informácie: Mgr. Monika Peľová, tel.: 055/720 16 14, pelova@besoft.sk

40,00 € bez DPH
48,00 € s DPH
Na stiahnutie