DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
03.02.2020

Koniec
13.03.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a e-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci ZK BT účastníci kurzu získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy ISO 45001:2018. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú odborný softvér s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentami.

Termíny prezenčných sústredení:  3.2. - 7.2.2020  a   24.2. - 28.0.2020   Dištančné vzdelávanie (e-learning z domu, či z práce) 10.-14.2.2020 , 2.-3.3.2020     
                          
Overovanie vedomostí:  13. 3. 2020
 
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa