DETAIL AKCIE

Základný kurz bezpečnostných technikov
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
17.02.2020

Koniec
27.03.2020
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
176 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie bezpečnostného technika
Ďalšie informácie
Ako prvá spoločnosť v SR ponúkame získanie kvalifikácie bezpečnostného technika kombinovanou formou prezenčného a E-learningového štúdia.

BONUS 1: V rámci kurzu účastníci získajú okrem znalostí legislatívy SR v oblasti BOZP aj kvalifikáciu interného audítora systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia podľa požiadaviek normy STN OHSAS 18001:2009. Získanie kvalifikácie interného audítora a vystavenie certifikátu interného audítora je zahrnuté v cene kurzu.

BONUS 2: Účastníci dostanú odborný softvér s aktuálnymi predpismi a vzorovými dokumentmi
Prezenčná forma:
  1. Sústredenie 17.02.2020 - 21.02.2020
  2. Sústredenie 10.03.2020 – 14.03.2020
E-learningová forma:
  1. Časť           24.02.2020 – 28.02.2020
  2. Časť           16.03.2020 – 20.03.2020
 Konzultácie: 24.03.2020
 Overovanie vedomostí: 27.03.2020

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 17.02.2020 od 7.45 - 8.00 hod.

Rozsah kurzu: 176 hodín - 2x týždenné sústredenie na prezenčnom štúdiu,

Program kurzu: Program kurzu bude účastníkom poskytnutý pri prezentácii

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom) na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie – dokladovať fotokópiu.

Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie bezpečnostného technika s celoslovenskou platnosťou.

V cene kurzu je zahrnuté: účastnícky poplatok, študijný materiál, USB disk s platnými legislatívnymi predpismi.

Prihláste sa on-line do 6.2.2020. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.


Pre zmluvných klientov platia nižšie ceny - Zoznam školení a cenník
455,00 € bez DPH
546,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
395,00 € bez DPH
474,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie