DETAIL AKCIE

Kurz prvej pomoci
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
01.12.2020

Koniec
01.12.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu
Ďalšie informácie

Kurz prvej pomoci je povinný zamestnávateľ zabezpečiť v zmysle § 8 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. zákona o BOZP a vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z. z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z. z.

 
35,00 € bez DPH
42,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
30,00 € bez DPH
36,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie