DETAIL AKCIE

Zákon o odpadoch - povinnosti, vedenie evidencie a ohlásenia
Semináre

Začiatok:
03.12.2020

Koniec
03.12.2020
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
8.30 - 15.30
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
-
Ďalšie informácie
 Naša spoločnosť už tradične dva krát do roka  organizuje úspešný seminár k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve. Na seminári sa dozviete "všetko čo potrebujete vedieť", aby ste sa vyznali v často sa meniacej  legislatíve.


Pozývame Vás na seminár, kde sa dozviete  zmeny v novelách odpadovej legislatívy.  Ponúkame možnosť  zhrnúť si skúsenosti z riešenia problematiky odpadov, ako spracovať evidenciu jednotlivých druhov odpadov, odkonzultovať evidenciu, ohlásenia, prípadné nejasnosti.
Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete  si priniesť vlastnú evidenciu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a  širokú odbornú verejnosť.

 

Odborný program je členený na  dve časti :
1. časť – prehľad  aktuálnych legislatívnych zmien 

2. časť – zákonné povinnosti ,  evidencia, ohlásenia.

Program upresníme  podľa aktuálnych zmien v legislatíve.

Lektorka:

 Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na Odpady-portál.  Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.
 


 
100,00 € bez DPH
120,00 € s DPH
  Prihlásiť sa