DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §21
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
27.02.2019

Koniec
28.02.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
18 hodín
Kontaktná osoba
Ing. Denisa Pangrácová
0911 650 655
pangracova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz je určený pre osoby, ktoré budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znp. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov. Po úspešnom absolvovaní skúšok získajú účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike s celoslovenskou platnosťou.
 
Voliteľné príplatky
Vysoké napätie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
Výbušné prostredie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
65,00 € bez DPH
78,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
50,00 € bez DPH
60,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie