DETAIL AKCIE

Kurz „Lektor“
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
20.01.2021

Koniec
15.02.2021
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
100 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu
Ďalšie informácie
Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje u školiteľov ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 52 hodín a dištančne 48 hodín.
Lektorský zbor:  PhDr. Anna Dérerová, doc. PhDr. Július Matulčík, PhDr. Katarína Miklošová

Prezenčne: 20.1. - 22.1. a 28.1.  - 29.1.2021
Overovanie vedomostí: 15.2.2021
170,00 € bez DPH
204,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
145,00 € bez DPH
174,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP