DETAIL AKCIE

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Odborné kurzy/prípravy o OPP

Začiatok:
17.05.2021

Koniec
11.06.2021
Miesto konania
Iné
ONLINE
Rozsah školenia
120
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie o absolvovaní
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na odbornú prípravu realizovanú dištančnou formou.

Spoločnosť BE-SOFT, a.s. obdržala súhlas Prezídia HaZZ s vykonávaním odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany dištančnou formou.

Dištančné vzdelávanie online formou je možné vykonávať v čase núdzového, výnimočného stavu a mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, kedy nebude možné vykonávať vzdelávanie prezenčnou formou.

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie a zrušenia zákazu hromadných podujatí bude odborná príprava prebiehať prezenčnou formou, preto si prosím v prvom kroku vyberte jedno z našich vzdelávacích stredísk ktoré preferujete pri prezenčnej forme vzdelávania:

KOŠICE - prihláška
BRATISLAVA - prihláška

 

315,00 € bez DPH
378,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
295,00 € bez DPH
354,00 € s DPH
BESOFT Online
Nová profesionálna online aplikácia BOZP