DETAIL AKCIE

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike §23
Odborné školenia v oblasti elektrických zariadení

Začiatok:
03.12.2018

Koniec
05.12.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
24
Kontaktná osoba
Ing. Miriam Kyseľová
0911 095 128
kyselova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Ďalšie informácie
Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Voliteľné príplatky
Vysoké napätie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
Výbušné prostredie
30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)
pre zmluvných partnerov: 25,00 € bez DPH (30,00 € s DPH)
80,00 € bez DPH
96,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
67,50 € bez DPH
81,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie