055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
26.09.2018

Koniec
26.09.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
3,15 hodiny
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
písomný doklad
Ďalšie informácie
Základné školenie obsluhy tlakových nádob stabilných organizované v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
70,00 € bez DPH
84,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie