DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov
Ostatné odborné školenia

Začiatok:
22.02.2019

Koniec
22.02.2019
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
8 hodín
Kontaktná osoba
Jana Semanová
0903 806 673
semanova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie

Pozývame Vás na aktualizačnú odbornú prípravu obsluhy motorových vozíkov organizovanú v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a STN 26 8805.

Organizačné pokyny:

Prezentácia: 22.02.2019 od 7.45 - 8.00 hod.
Rozsah kurzu: 8  hodín

Účastnícky poplatok: je potrebné uhradiť pred začatím kurzu (bankovým prevodom alebo vkladom na účet IBAN: SK 80 1100 0000 0026 2171 6713

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

(Zálohová faktúra Vám bude vygenerovaná a zaslaná na Váš e-mail po vyplnení on-line prihlášky na našej web stránke)

Špecifický symbol: uveďte Vaše IČO

BE – SOFT a. s. je platcom DPH

Podmienky účasti: platný preukaz obsluhy motorových vozíkov, ktorý je potrebné si doniesť na školenie.

Prihláste sa on-line do 07.02.2019. Obratom Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a odoslaná na Váš e-mail.

Informácie: Jana Semanová, tel.: 055/720 16 14, semanova@besoft.sk

45,00 € bez DPH
54,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
37,50 € bez DPH
45,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie