055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT - prezenčnou formou
Odborné kurzy o BOZP

Začiatok:
06.02.2019

Koniec
07.02.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
16 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
potvrdenie
Ďalšie informácie
Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (10) zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu (AOP). Bez potvrdenia o absolvovaní AOP je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané napr. 5. 12. 2012, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 5. 12. 2017, v opačnom prípade osvedčenie  dňom 6. 12. 2017 stráca platnosť.
62,50 € bez DPH
75,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa