055 / 720 16 10
DETAIL AKCIE

Kurz pre koordinátorov bezpečnosti "Stavenisko a koordinácia na stavenisku"
Semináre

Začiatok:
28.09.2018

Koniec
28.09.2018
Miesto konania
Košice
Krakovská 23
Rozsah školenia
6 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Slávka Šamudovská
0911 650 749
samudovska@besoft.sk
Vydaný doklad
Certifikát o účasti
Ďalšie informácie
Pre koho je kurz určený:
Kurz je určený pre autorizovaných bezpečnostných technikov, bezpečnostných technikov, vedúcich zamestnancov, stavebný dozor, odborníkov v stavebníctve a všetkých, ktorí si chcú zvýšiť svoju profesionálnu úroveň v danej  oblasti. Účastníci kurzu získajú certifikát o účasti.
 
Lektor: Ing. Peter Pikla, odborník v oblasti BOZP v stavebníctve
             Ing. Katarína Hannelová, odborník v oblasti BOZP v stavebníctve, BE-SOFT, a.s.
 
57,50 € bez DPH
69,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie