DETAIL AKCIE

Aktualizačná odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb
Odborné kurzy/prípravy v oblasti ochrany zdravia

Začiatok:
11.01.2019

Koniec
11.01.2019
Miesto konania
Bratislava
Astrová 2/A
Rozsah školenia
10 hodín
Kontaktná osoba
PhDr. Anna Dérerová
0911 650 622
dererova@besoft.sk
Vydaný doklad
osvedčenie
Ďalšie informácie

Aktualizačnú odbornú prípravu 1 x za 5 rokov, sú  povinné absolvovať osoby, ktoré vykonávajú pracovné činnosti pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach spojených s manipuláciou s materiálmi obsahujúcimi azbest a s expozíciou azbestovému prachu. Cieľovou skupinou  sú najmä osoby zodpovedné za prevádzkovanie odstraňovania azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a zamestnanci fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb oprávnených na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb a absolvovali už odbornú prípravu na výkon týchto pracovných činností.

Cieľom vzdelávania je získať prehľad aktuálnych právnych predpisov týkajúcich sa práce s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest, s dôrazom na legislatívne zmeny a doplnenia, ktoré nastali v tejto oblasti.


 
60,00 € bez DPH
72,00 € s DPH
cena pre zmluvných partnerov:
55,00 € bez DPH
66,00 € s DPH
  Prihlásiť sa
Na stiahnutie