055 / 720 16 10
OZNAMY

kurz

AOP  technikov požiarnej ochrany
v Bratislave 24. - 26.10. 2018
 

Aktualizačná odborná príprava technikov PO je organizovaná v rozsahu 30 hodín, pre TPO, ktorým končí po 5-tich rokoch platnosť osvedčenia. Uchádzačovi v termíne konania odbornej prípravy ešte musí platiť osvedčenie odbornej spôsobilosti. Aktualizačná odborná príprava sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znp. Cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. BONUS: Účastníci obdržia softvérovú aplikáciu pomocou ktorej si môžu overovať vedomosti formou elektronických testov vydaných pokynom prezídia HaZZ aj s vyhodnotením.

Termíny:  Bratislava         24. 10. – 26. 10. 2018     a      29. 01. – 31. 01. 2019       
                 
Košice               17. 09. – 19. 09. 2018     a     
20. 11. – 22. 11. 2018             

pridané: 15.07.2018